13th Δεκέμβριος 2023

«GoSafe with ESI» είναι τώρα διαθέσιμο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του μηχανισμού της Ασφάλισης Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Savings Insurance-ESI), στην Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της μετάβασης προς την ενεργειακή απόδοση σε αυτές τις χώρες. Αυτός ο καινοτόμος μηχανισμός στοχεύει στη διευκόλυνση προμήθειας ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αξιοποιώντας διάφορα στοιχεία που συμπληρώνουν ένα ασφαλιστικό προϊόν. Η λύση «GoSafe with ESI» παρέχεται από το έργο ESI Europe 2.0, το οποίο υλοποιείται από τους φορείς BASE Foundation (Ελβετία, συντονιστής), DOOR (Κροατία),  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (Ελλάδα), και SIEA (Σλοβακία) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τι είναι το μοντέλο ESI;

 

Η Ασφάλιση Εξοικονόμησης Ενέργειας δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και συστήματα, να μειώσουν το ρίσκο αυτής της επένδυσης, μέσω της εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί από τα συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζοντας επομένως τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη τους. Η λύση ESI μπορεί να το επιτύχει συνδυάζοντας ένα σύνολο χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν μια τυποποιημένη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, ένα ασφαλιστικό προϊόν, μια διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών.

 

Με την ενσωμάτωση της λύσης «GoSafe with ESI» στις προσφορές τους, οι πάροχοι τεχνολογίας μπορούν να διαφοροποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες τους, να αντιμετωπίσουν την πιθανή δυσπιστία απέναντι στις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και, ως εκ τούτου, να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο πελατολόγιο. Το μοντέλο ESI όχι μόνο ενισχύει την ελκυστικότητα των ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων αλλά και απλοποιεί τις διαπραγματεύσεις μέσω μιας τυποποιημένης σύμβασης και αποδεδειγμένων μεθοδολογιών.

 

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει ήδη προσαρμοστεί στις αγορές της Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας και πλέον της Κροατίας, της Ελλάδας και της Σλοβακίας.

 

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το μοντέλο ESI;

 

Το ESI είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο για ΜΜΕ που επιθυμούν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό τους κόστος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες τεχνολογίες, από το φωτισμό έως τους κινητήρες, καθώς και σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και φωτοβολταϊκά συστήματα. Μπορείτε να βρείτε τις διάφορες λύσεις που μπορεί να καλύψει στη σελίδα της λύσης «GoSafe with ESI».

 

Με την ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, οι ΜΜΕ μπορούν επίσης να ηγηθούν της διαδικασίας απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων τους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες ή επερχόμενους κλιματικούς στόχους και κανονισμούς.

 

Το μοντέλο έχει επίσης σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί μια λύση για τους παρόχους ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που επιδιώκουν να διακριθούν από τους ανταγωνιστές τους, αυξάνοντας παράλληλα τις πωλήσεις τους. Με το μοντέλο ESI, μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους εμπιστοσύνη και ασφάλεια, επιτρέποντάς τους να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση.

 

Γιατί είναι σημαντικό το μοντέλο ESI σε εθνικό επίπεδο;

 

Το μοντέλο ESI, αφενός, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τις ΜΜΕ να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και για τους παρόχους να προωθήσουν περαιτέρω τις λύσεις τους, αφετέρου, έχει σημαντικό δυναμικό για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπου εφαρμόζεται, καθώς αντιμετωπίζει τα βασικά εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής απόδοσης. Η απανθρακοποίηση των ΜΜΕ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν το 13% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές, κροατικές και σλοβακικές ΜΜΕ έχουν μερικούς από τους υψηλότερους δείκτες ενεργειακής έντασης στην Ευρώπη, οι οποίοι ξεπερνούν τις 1.200 MWh/mn€ (στην Πορτογαλία η αναλογία αυτή είναι κάτω από 400 MWh/mn€).

 

Ωστόσο, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των τοπικών οικονομιών και νοικοκυριών, καθώς οι ΜΜΕ παράγουν περισσότερο από το ήμισυ της προστιθέμενης αξίας των χωρών της ΕΕ και απασχολούν κατά μέσο όρο το 65% (έως και 70% στην Ελλάδα) του εργατικού δυναμικού.

 

Τέλος, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, η οποία εκτιμάται σε 680 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας μια σημαντική λύση για την καλύτερη αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

 

Επιθυμείτε να υιοθετήσετε το μοντέλο ESI; Γίνετε μέλος μας τώρα!

 

Αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για τις ΜΜΕ και τους παρόχους τεχνολογίας στην Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία να επωφεληθούν από το υψηλό δυναμικό του μοντέλου ESI. 

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία για οικονομική αποδοτικότητα και επιχειρηματική ανάπτυξη. Είτε είστε ΜΜΕ που επιθυμεί να αποκτήσει ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό είτε πάροχος τεχνολογίας που ενδιαφέρεται να ενσωματώσει το μοντέλο ESI στις λύσεις του, καλωσορίζουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας.

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας: https://gosafe-esi.com/el/

Back to News

Do you want to join the ESI movement?

Contact us!