Financijske struktura GoSafe with ESI osmišljena je i prilagođena lokalnim tržištima i dostupnim financijskim instrumentima. Glavni cilj je klijentima omogućiti pristup financiranju ulaganja u energetsku učinkovitost korištenjem rješenja u konkurentnijim i povoljnijim uvjetima.

Glavne karakteristike financijskih struktura:

Klijent je investitor i korisnik kredita za EE projekt uz GoSafe with ESI.
Uštede energije koje su obećali pružatelji tehnologije i koje su pokrivene osiguranjem u potpunosti zadržava klijent, izbjegavajući buduće pregovore o plaćanju.
Pružatelji tehnologije mogu obavijestiti svoje klijente o opcijama zelenog financiranja dostupnim u financijskim institucijama uključenih u GoSafe with ESI.
Koristeći model ESI banke mobiliziraju zelene kreditne linije(ili stvaraju nove proizvode) za projekte EE.
Financirajući projekt GoSafe with ESI financijske institucije mogu imati jednostavan pristup izvedbi energetski učinkovitog projekta i mogu prijaviti uštede energije i emisija prema njihovom doprinosu ciljevima održivosti.
Struktura financiranja je fleksibilna i komplementarna postojećim potpornim financijskim mehanizmima za energetsku učinkovitost (npr. poticaji, kreditna jamstva itd.) koji su dostupni u zemlji. Surađujemo s financijskim institucijama u svim ciljanim zemljama kako bismo pružili najbolje uvjete za ulaganja u energetsku učinkovitost koristeći GoSafe with ESI!

Klijent je investitor i korisnik kredita za EE projekt uz GoSafe with ESI.

Uštede energije koje su obećali pružatelji tehnologije i koje su pokrivene osiguranjem u potpunosti zadržava klijent, izbjegavajući buduće pregovore o plaćanju.

Pružatelji tehnologije mogu obavijestiti svoje klijente o opcijama zelenog financiranja dostupnim u financijskim institucijama uključenih u GoSafe with ESI.

Koristeći model ESI banke mobiliziraju zelene kreditne linije(ili stvaraju nove proizvode) za projekte EE.

Financirajući projekt GoSafe with ESI financijske institucije mogu imati jednostavan pristup izvedbi energetski učinkovitog projekta i mogu prijaviti uštede energije i emisija prema njihovom doprinosu ciljevima održivosti.

Struktura financiranja je fleksibilna i komplementarna postojećim potpornim financijskim mehanizmima za energetsku učinkovitost (npr. poticaji, kreditna jamstva itd.) koji su dostupni u zemlji. Surađujemo s financijskim institucijama u svim ciljanim zemljama kako bismo pružili najbolje uvjete za ulaganja u energetsku učinkovitost koristeći GoSafe with ESI!

Vratiti se