Štruktúra financovania GoSafe with ESI je navrhnutá a prispôsobená miestnym trhom a dostupným finančným nástrojom. Hlavným cieľom je poskytnúť klientom možnosť prístupu k financovaniu energeticky efektívnych investícií za konkurencie-schopnejších a výhodnejších podmienok.

Hlavné charakteristiky štruktúry financovania sú:

Klient ako investor a príjemca pôžičky projektu energetickej efektívnosti s GoSafe with ESI.
Úspory energie, ktoré sú garantované poskytovateľmi technológie a sú kryté poistením, si v plnej miere ponechá klient, čím sa vyhne ďalším rokovaniam o platbách.
Poskytovatelia technológií môžu informovať svojich klientov o možnostiach zeleného financovania dostupných medzi finančnými inštitúciami, ktoré sú zapojené do GoSafe with ESI.
Banky mobilizujú svoje zelené úverové linky (alebo vytvárajú nové produkty) pre projekty energetickej efektívnosti, ktoré využívajú model ESI.
Pri financovaní projektu pomocou GoSafe with ESI majú finančné inštitúcie jednoduchý prístup k sledovaniu výkonnosti energeticky efektívneho projektu, a preto môžu vykazovať úspory energie a emisií súčasne s naplnením udržateľnosti životného prostredia.
Štruktúra financovania je flexibilná a dopĺňa existujúce podporné finančné mechanizmy pre energetickú efektívnosť (napr. stimuly, úverové záruky atď.), ktoré sú dostupné v danej krajine. Spolupracujeme s finančnými inštitúciami vo všetkých cieľových krajinách, aby sme poskytli čo najlepšie investičné podmienky na dosiahnutie energetickej efektívnosti pomocou GoSafe with ESI!

Klient ako investor a príjemca pôžičky projektu energetickej efektívnosti s GoSafe with ESI.

Úspory energie, ktoré sú garantované poskytovateľmi technológie a sú kryté poistením, si v plnej miere ponechá klient, čím sa vyhne ďalším rokovaniam o platbách.

Poskytovatelia technológií môžu informovať svojich klientov o možnostiach zeleného financovania dostupných medzi finančnými inštitúciami, ktoré sú zapojené do GoSafe with ESI.

Banky mobilizujú svoje zelené úverové linky (alebo vytvárajú nové produkty) pre projekty energetickej efektívnosti, ktoré využívajú model ESI.

Pri financovaní projektu pomocou GoSafe with ESI majú finančné inštitúcie jednoduchý prístup k sledovaniu výkonnosti energeticky efektívneho projektu, a preto môžu vykazovať úspory energie a emisií súčasne s naplnením udržateľnosti životného prostredia.

Štruktúra financovania je flexibilná a dopĺňa existujúce podporné finančné mechanizmy pre energetickú efektívnosť (napr. stimuly, úverové záruky atď.), ktoré sú dostupné v danej krajine. Spolupracujeme s finančnými inštitúciami vo všetkých cieľových krajinách, aby sme poskytli čo najlepšie investičné podmienky na dosiahnutie energetickej efektívnosti pomocou GoSafe with ESI!

Vráť sa