Η δομή χρηματοδότησης του GoSafe with ESI είναι σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη στις τοπικές αγορές και στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Βασικός στόχος είναι να παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο σε πιο ανταγωνιστικές και ευνοϊκές συνθήκες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής χρηματοδότησης είναι:

Πελάτης ως επενδυτής και δανειολήπτης για έργο ενεργειακής απόδοσης με GoSafe with ESI
Η εξοικονόμηση ενέργειας που υπόσχονται οι πάροχοι τεχνολογίας καλύπτεται από την ασφάλιση και διατηρείται πλήρως από τον πελάτη, αποφεύγοντας τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις πληρωμών.
Οι πάροχοι τεχνολογίας μπορούν να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις επιλογές πράσινης χρηματοδότησης που διατίθενται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο GoSafe with ESI
Οι τράπεζες κινητοποιούν τα πράσινα πιστωτικά προϊόντα τους (ή δημιουργούν νέα προϊόντα) για έργα ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο GoSafe with ESI
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ενός έργου με το GoSafe with ESI, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην απόδοση του έργου και, ως εκ τούτου, μπορούν να αναφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών στη συμβολή τους στους στόχους αειφορίας.
Η δομή χρηματοδότησης είναι ευέλικτη και συμπληρωματική στους υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στήριξης της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. κίνητρα, εγγυήσεις πιστώσεων κ.λπ.) που είναι διαθέσιμοι στη χώρα. Συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλες τις χώρες-στόχους για να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το GoSafe with ESI!

Πελάτης ως επενδυτής και δανειολήπτης για έργο ενεργειακής απόδοσης με GoSafe with ESI

Η εξοικονόμηση ενέργειας που υπόσχονται οι πάροχοι τεχνολογίας καλύπτεται από την ασφάλιση και διατηρείται πλήρως από τον πελάτη, αποφεύγοντας τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις πληρωμών.

Οι πάροχοι τεχνολογίας μπορούν να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τις επιλογές πράσινης χρηματοδότησης που διατίθενται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο GoSafe with ESI

Οι τράπεζες κινητοποιούν τα πράσινα πιστωτικά προϊόντα τους (ή δημιουργούν νέα προϊόντα) για έργα ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο GoSafe with ESI

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ενός έργου με το GoSafe with ESI, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην απόδοση του έργου και, ως εκ τούτου, μπορούν να αναφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών στη συμβολή τους στους στόχους αειφορίας.

Η δομή χρηματοδότησης είναι ευέλικτη και συμπληρωματική στους υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στήριξης της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. κίνητρα, εγγυήσεις πιστώσεων κ.λπ.) που είναι διαθέσιμοι στη χώρα. Συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλες τις χώρες-στόχους για να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το GoSafe with ESI!

Πήγαινε πίσω