Shape Gosafe with ESI

Εξασφαλίστε τις επενδύσεις σας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με το μοντέλο GoSafe with ESI


Line decoration
ESI σημαίνει
Energy Savings Insurance
Το GoSafe with ESI είναι μια λύση που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε έργο εγκατάστασης εξοπλισμού που εξοικονομεί ενέργεια. Εγγυάται την εξοικονόμηση που υπόσχονται οι πάροχοι τεχνολογίας, ενώ οι εταιρείες που επενδύουν γίνονται ενεργειακά αποδοτικότερες.

Γνωρίζουμε ότι ο ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός μπορεί να απαιτεί υψηλότερες αρχικές επενδύσεις σε σύγκριση με τον συμβατικό. Από την άλλη πλευρά, το κόστος λειτουργίας τους είναι πολύ χαμηλότερο μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη ότι θα επιτευχθεί η μελλοντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επενδυτική απόφαση.

Συμπεριλαμβάνοντας το μοντέλο GoSafe with ESI σε ένα έργο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, έχετε μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη στις ανάγκες σας λύση που εγγυάται την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρειών που αναβαθμίζουν ενεργειακά τον εξοπλισμό τους
shape decoration

5 συνιστώσες για την εξασφάλιση του έργου σας

Το μοντέλο ESI περιλαμβάνει διάφορα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν όλους τους κινδύνους στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Μια λύση έτοιμη προς υλοποίηση, το μοντέλο GoSafe with ESI, είναι διαθέσιμο σε όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές αναβαθμίσεις και είναι πολύ εύκολη στην υλοποίησή της.

Πώς λειτουργεί

Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το μοντέλο GoSafe with ESI είναι μια λύση που ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: Την εταιρεία που πραγματοποιεί ενεργειακή αναβάθμιση, τους παρόχους των τεχνολογιών, τις ασφαλιστικές εταιρείες που τις υποστηρίζουν και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εξερευνήστε όλα τα οφέλη

Φ/Β συστήματα, φωτισμός LED, αεροσυμπιεστές, ηλιακά θερμικά συστήματα, λέβητες, ψύκτες και πολλά άλλα.

Το μοντέλο GoSafe with ESI μπορεί να εφαρμοστεί στις πιο αντιπροσωπευτικές και ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, το μοντέλο GoSafe with ESI μπορεί να προσαρμοστεί στο έργο σας.

Περισσότερες τεχνολογικές λύσεις
Contact form shape

Γιατί δημιουργήσαμε το GoSafe with ESI; Συνεπάγεται κάποιο κόστος;

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας,

73%

παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από την
παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Μόνο με τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση έως και

35%

των εκπομπών, που
απαιτείται για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού και τον
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 ο C.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να ενεργοποιήσουν και να επιταχύνουν την ευρύτερη υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών. Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε το μοντέλο GoSafe with ESI , ώστε να είναι εύκολα υλοποιήσιμo, να χρησιμοποιείται και να αναπαράγεται οπουδήποτε. Το μοντέλο GoSafe with ESI αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της BASE, ενός εξειδικευμένου συνεργάτη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, και αποτελεί μια λύση που βασίζεται στην αγορά και προσθέτει αξία στα έργα στα οποία υλοποιείται. Αυτή η προστιθέμενη αξία προσφέρεται με ένα λογικό κόστος που συνήθως ανέρχεται σε ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επένδυσης.

line decoration

Επιτυχημένα παραδείγματα

Το μοντέλο GoSafe with ESI έχει ξεκινήσει στη Λατινική Αμερική σε συνεργασία με την Inter-American Development Bank και εφαρμόζεται με επιτυχία. Ανακαλύψτε μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του προγράμματος από την εμπειρία αυτών που χρησιμοποίησαν το μοντέλο.

Previous arrow
Next arrow
Solar panels on the roof of a hotel
Sector Hotelero Neiva Plaza

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Γνωρίστε τους όλους
Previous arrow
Next arrow
Catalana Occidente
CESCE logo
Abanca Logo
DQS Logo
SGS Logo

Θέλετε να εφαρμόσετε το GoSafe with ESI;

Το «GoSafe with ESI» είναι διαθέσιμο, αυτή την περίοδο, για να δεχθεί αιτήσεις για την εφαρμογή της λύσης από επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε μια ενεργειακά αποδοτική αναβάθμιση και από παρόχους ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στην Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία! Οι πρώτοι που θα συμμετάσχουν επωφελούνται από αποκλειστικά και δωρεάν προνόμια, όπως υποστήριξη υλοποίησης, τεχνική αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προώθησης, ώστε να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία το έργο ενεργειακής απόδοσης!

Επικοινωνήστε