Οφέλη για
εταιρείες
επενδύοντας σε
ενέργεια
αποδοτικότητα

Οφέλη για παρόχους τεχνολογίας

Το ενεργειακό κόστος, το κόστος συντήρησης και οι απώλειες λόγω διακοπής/μείωσης λειτουργίας του εξοπλισμού θα περιοριστούν σημαντικά.

Θα κάνετε μια επένδυση που μειώνει τον κίνδυνο απωλειών, επειδή σε περίπτωση που ο πάροχος σας δεν πληροί τις δεσμεύσεις του για εξοικονόμηση ενέργειας, ο ασφαλιστικός φορέας θα παρέμβει και θα καλύψει τις απώλειες.

Με την ενσωμάτωση του μοντέλου GoSafe with ESI στο έργο σας, θα έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε πράσινα προϊόντα χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους

Τα έργα με GoSafe with ESI επικυρώνονται από ανεξάρτητο τεχνικό φορέα, ώστε να μην έχετε καμία αμφιβολία για τις δυνατότητες εξοικονόμησης.

Η εταιρεία σας θα έχει την πιο αποτελεσματική τεχνολογία στην αγορά, και η απόδοση και η ανταγωνιστικότητά σας θα βελτιωθούν σημαντικά.

Τα έργα GoSafe with ESI είναι ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Θα συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς για την κλιματική αλλαγή και θα συνεισφέρετε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και συνεπώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Θα έχετε επίσης την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το GoSafe with ESI έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Ορίζων 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν θα ενταχθείτε, το έργο σας μπορεί να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες διάδοσης σε διεθνές επίπεδο.

Το ενεργειακό κόστος, το κόστος συντήρησης και οι απώλειες λόγω διακοπής/μείωσης λειτουργίας του εξοπλισμού θα περιοριστούν σημαντικά.

Θα κάνετε μια επένδυση που μειώνει τον κίνδυνο απωλειών, επειδή σε περίπτωση που ο πάροχος σας δεν πληροί τις δεσμεύσεις του για εξοικονόμηση ενέργειας, ο ασφαλιστικός φορέας θα παρέμβει και θα καλύψει τις απώλειες.

Με την ενσωμάτωση του μοντέλου GoSafe with ESI στο έργο σας, θα έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε πράσινα προϊόντα χρηματοδότησης με ανταγωνιστικούς όρους

Τα έργα με GoSafe with ESI επικυρώνονται από ανεξάρτητο τεχνικό φορέα, ώστε να μην έχετε καμία αμφιβολία για τις δυνατότητες εξοικονόμησης.

Η εταιρεία σας θα έχει την πιο αποτελεσματική τεχνολογία στην αγορά, και η απόδοση και η ανταγωνιστικότητά σας θα βελτιωθούν σημαντικά.

Τα έργα GoSafe with ESI είναι ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Θα συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς για την κλιματική αλλαγή και θα συνεισφέρετε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και συνεπώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Θα έχετε επίσης την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το GoSafe with ESI έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Ορίζων 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν θα ενταχθείτε, το έργο σας μπορεί να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες διάδοσης σε διεθνές επίπεδο.

Γίνετε μια από τις εταιρείες που επωφελούνται από GoSafe with ESI και ξεκινήστε τώρα τη συζήτηση για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο έργο σας.

Επικοινωνήστε!
Είσαστε οργανισμός που επιθυμεί να μεταφέρει το μοντέλο στη χώρα του; Γίνετε μέλος του κινήματος ESI

Επικοινωνήστε