Εταίροι υλοποίησης

Το έργο ESI Europe 2.0 έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης « Ορίζων 2020 ». Ξεκίνησε το 2021 στην Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία με αντίστοιχα το Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (CRES) και το Σλοβακικό Οργανισμό Καινοτομίας και Ενέργειας (SIEA). Μαζί με τον Οργανισμό της Βασιλείας για την Αειφόρο Ενέργεια (BASE) ως συντονιστή του έργου, αποτελούν την κοινοπραξία του έργου. Το έργο ESI 2.0 βασίζεται στην εμπειρία του προγράμματος ESI Europe που ξεκίνησε ήδη το 2018, όταν ο Οργανισμός της Βασιλείας για την Αειφόρο Ενέργεια (BASE), η Ιταλική Ομοσπονδία για την Ενεργειακή Απόδοση (FIRE), το Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Πορτογαλίας (BCSD Portugal) και το EnergyLab (Spain), έλαβαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση έργου για την αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.
Συνεργάτες του κινήματος ESI

Χώρα
  • Italy
  • Spain
  • Portugal
  • Τα καθαρίζω όλα
  • Θέλετε να γίνετε συνεργάτης;

    Επικοινωνήστε!