Διαβάστε τα τελευταία μας
νέα και πληροφορίες

13 Δεκεμβρίου, 2023
«GoSafe with ESI» είναι τώρα διαθέσιμο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα!

«GoSafe with ESI» είναι τώρα διαθέσιμο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα!

Διαβάστε περισσότερα

«GoSafe with ESI» είναι τώρα διαθέσιμο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα!

11 Νοεμβρίου, 2022
GoSafe with ESI as a complement to the implementation of the International Energy Efficiency Finance Protocol (IEEFP)

GoSafe with ESI as a complement to the implementation of the International Energy Efficiency Finance Protocol (IEEFP)

Διαβάστε περισσότερα

GoSafe with ESI as a complement to the implementation of the International Energy Efficiency Finance Protocol (IEEFP)

The Efficiency Valuation Organisation (EVO) is a non-profit association aimed at promoting and developing the use of standards that quantify and manage the benefits and risks associated with commercial transactions related to energy efficiency, renewable energy and water efficiency.
11 Νοεμβρίου, 2022
Photovoltaic Energy Solar panels for self-consumption

Photovoltaic Energy Solar panels for self-consumption

Διαβάστε περισσότερα

Photovoltaic Energy Solar panels for self-consumption

The installation of solar panels aimed at self-consumption can be a great investment choice. Placing them in large buildings, such as hospitals, offices or housing blocks offers important advantages to their users. However, a well-dimensioned self-consumption installation requires a good knowledge of the necessary technology and how to make the most of it, also taking into account the return on investment. Next, we will try to solve the possible doubts that may arise when trying to solve this challenge.
11 Νοεμβρίου, 2022
What is HVAC?

What is HVAC?

Using HVAC to air-condition a building is a good idea. There are a large number of solutions in this area, but few integrate the various air conditioning systems in a cross-cutting manner. This alternative provides considerable savings in energy costs. What do you need to know about it?
11 Νοεμβρίου, 2022
Energy efficiency in buildings. How much money can you save through energy efficiency?

Energy efficiency in buildings. How much money can you save through energy efficiency?

Διαβάστε περισσότερα

Energy efficiency in buildings. How much money can you save through energy efficiency?

Energy efficiency in buildings is a challenge of great economic impact that has both technical and legal implications. More and more companies are launching to improve their offices, although this is something that also affects shopping centers and industries and their facilities. Thanks to the implementation of different measures, it is possible to save on energy consumption, which has a direct impact on the environment and the economy of companies.
11 Νοεμβρίου, 2022
Exporting a successful solution from Latin America to Europe

Exporting a successful solution from Latin America to Europe

Διαβάστε περισσότερα

Exporting a successful solution from Latin America to Europe

The Energy Savings Insurance (ESI) model was developed by BASE and the Inter-American Development Bank back in 2015 with the objective of increasing investments in energy efficiency. It has been created to reduce the perceived risk of this type of investment, especially among small and medium-sized enterprises (SMEs) and due to its success, it has been gaining territories around the world.
11 Νοεμβρίου, 2022
The 5 most serious mistakes in an energy efficiency Project

The 5 most serious mistakes in an energy efficiency Project

Διαβάστε περισσότερα

The 5 most serious mistakes in an energy efficiency Project

Achieving energy efficiency in buildings requires effort, dedication and, in many cases, renovation of equipment and facilities that involve significant investments.Improving energy efficiency guarantees achieving savings, but also shows that the company cares for the environment. Optimized consumption is crucial for the future, and is something that is already required in new constructions. However, achieving this is not as simple as it sounds, and often serious mistakes can be made when trying.
11 Νοεμβρίου, 2022
Energy efficiency first

Energy efficiency first

Διαβάστε περισσότερα

Energy efficiency first

Energy efficiency is one of the key principles for ensuring a secure, sustainable, competitive and affordable energy supply while reducing greenhouse gas (GHG) emissions.
11 Νοεμβρίου, 2022
Solar water pump: the technology to save money on farm irrigation

Solar water pump: the technology to save money on farm irrigation

Διαβάστε περισσότερα

Solar water pump: the technology to save money on farm irrigation

The solar powered water pump technology is very useful in agricultural operations since it clears the need to use diesel generators and to have a connection to the electricity grid. This improvement regarding the energy source makes it possible to considerably reduce and optimise operating costs compared to fuel or electricity since the solar supply is free.
6 Οκτωβρίου, 2022
Solar thermal energy represents an alternative heat source for industry

Solar thermal energy represents an alternative heat source for industry

Διαβάστε περισσότερα

Solar thermal energy represents an alternative heat source for industry

It has already been used in various sectors with excellent results. It is therefore worthwhile to get to know the perspectives it offers. The following are some of the new applications and their benefits.

Do you want to join the ESI movement?

Contact us!