Shape Gosafe with ESI

Zabezpečte si energeticky efektívne investície s GoSafe with ESI

Line decoration
ESI znamená
Energy Savings Insurance
GoSafe with ESI poskytuje riešenie, ktoré možno začleniť do akéhokoľvek projektu súvisiaceho s energeticky efektívnou inštaláciou. Zaručuje úspory, ktoré sľubujú poskytovatelia technológií, zatiaľ čo spoločnosti, ktoré investujú, budú energeticky efektívnejšie.

Vieme, že energeticky efektívne zariadenia môžu vyžadovať vyššie počiatočné investície v porovnaní s tými konvenčnými. Na druhej strane, ich prevádzkové náklady sú z dlhodobého hľadiska oveľa nižšie. Preto dôvera, že sa dosiahnu budúce úspory energie, môže znamenať rozdiel v investičnom rozhodnutí.

Zahrnutím GoSafe with ESI do projektu energetickej efektívnosti získate jedinečné, komplexné riešenie, ktoré zaručuje tieto úspory a zároveň výrazne zlepšuje environmentálnu stopu spoločností, ktoré inovujú na systémy energetickej efektívnosti.
shape decoration

5 prvkov na zaistenie bezpečnosti vášho projektu

Model ESI zahŕňa rôzne finančné a nefinančné zložky určené na zníženie všetkých rizík pri investovaní do energetickej efektívnosti.
Riešenie pripravené na implementáciu, GoSafe with ESI, je dostupné všetkým spoločnostiam, ktoré chcú investovať do energeticky efektívnych inovácií, a je veľmi jednoduché ho integrovať.

Ako to funguje

Nižšia spotreba energie znamená nižšie účty a nižší dopad na životné prostredie

GoSafe with ESI je obojstranne výhodný typ riešenia, z ktorého majú úžitok všetky zúčastnené strany: spoločnosť vykonávajúca modernizáciu energetickej efektívnosti, poskytovatelia týchto technológií, poisťovne, ktoré ich podporujú a finančné inštitúcie.

Výhody pre spoločnosti

Fotovoltaické panely, LED osvetlenie, stlačený vzduch, solárne ohrievače, bojlery, chladenie a iné.

GoSafe with ESI je možné aplikovať na najrozšírenejšie technológie vo všetkých typoch podnikov a odvetví, aby sme vám mohli pomôcť pri prechode na energetickú efektívnosť.

Nech sú vaše potreby akékoľvek, naše riešenie by malo vyhovovať každému vášmu projektu.

Technológie
Contact form shape

Prečo sme vytvorili ESI?
A sú tam nejaké náklady?

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

73%

celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z výroby a využívania energie. Samotná energetická účinnosť by mohla dosiahnuť až

35%

zníženie emisií potrebných na dosiahnutie cieľa Parížskej dohody a obmedzenie globálneho otepľovania o 1,5 °C.

Pevne veríme, že inovatívne obchodné modely môžu spustiť a urýchliť širšie prijatie energeticky efektívnych technológií, a preto sme vytvorili GoSafe with ESI tak, aby bol ľahko implementovateľný, používateľný a replikovateľný kdekoľvek. 

 

GoSafe with ESI, podporovaný Európskou úniou a BASE, špecializovaným partnerom Environmentálneho programu OSN, je trhové riešenie, ktoré pridáva hodnotu projektom, do ktorých je implementovaný. Táto pridaná hodnota prichádza s primeranými trhovými nákladmi, ktoré zvyčajne predstavujú malé percento z celkovej investície.

Backed by the European Union and powered by BASE, a specialised partner of the United Nations Environmental Program, GoSafe with ESI is a market based solution that adds value to the projects in which it is implemented, and this added value comes with a reasonable market cost that typically amount to a small percentage of the total investment.

line decoration

Úspešné
prípady

Model ESI bol najskôr spustený v Latinskej Amerike v spolupráci s Medziamerickou rozvojovou bankou a od samého začiatku je veľmi úspešný.

Objavte niektoré z najvýznamnejších úspechov programu priamo od zainteresovaných strán

Previous arrow
Next arrow
Solar panels on the roof of a hotel
Sector Hotelero Neiva Plaza

Strategic Partners

Partneri
Previous arrow
Next arrow
Catalana Occidente
CESCE logo
Abanca Logo
DQS Logo
SGS Logo

Chcete model
implementovať?

Kontaktujte nás