Shape Gosafe with ESI

Zabezpečte si energeticky efektívne investície s GoSafe with ESI

Line decoration
ESI znamená
Energy Savings Insurance
GoSafe with ESI je riešenie, ktoré možno začleniť do akéhokoľvek projektu súvisiaceho s inštaláciou energeticky účinného zariadenia. Zaručuje úspory, ktoré sľubujú poskytovatelia technológií, zatiaľ čo spoločnosti, ktoré investujú, budú energeticky efektívnejšie.

Vieme, že energeticky účinné zariadenia môžu vyžadovať vyššie počiatočné investície v porovnaní s tými konvenčnými. Na druhej strane, ich prevádzkové náklady sú z dlhodobého hľadiska oveľa nižšie. Preto dôvera, že sa dosiahnu budúce úspory energie, môže znamenať rozdiel v investičnom rozhodnutí.

Zahrnutím GoSafe with ESI do projektu inštalácie energeticky účinného zariadenia získate jedinečné, komplexné riešenie, ktoré zaručuje tieto úspory a zároveň výrazne znižuje environmentálnu stopu spoločností, ktoré inovujú na systémy energetickej efektívnosti.
shape decoration

5 prvkov na zaistenie bezpečnosti vášho projektu

Model ESI zahŕňa rôzne finančné a nefinančné prvky určené na zníženie všetkých rizík pri investovaní do energetickej efektívnosti.
Riešenie GoSafe with ESI je k dispozícii všetkým spoločnostiam, ktoré chcú investovať do energeticky účinných technológií, a jeho implementácia je veľmi jednoduchá.

Ako to funguje

Nižšia spotreba energie znamená nižšie účty a nižší dopad na životné prostredie

GoSafe with ESI je obojstranne výhodné riešenie, z ktorého majú úžitok všetky zúčastnené strany: spoločnosť inštalujúca energeticky účinné technológie, poskytovatelia týchto technológií, poisťovne, ktoré ich podporujú a finančné inštitúcie.

Výhody pre spoločnosti

Fotovoltaické panely, LED osvetlenie, stlačený vzduch, solárne ohrievače, bojlery, chladenie a iné.

Fotovoltické systémy, LED osvetlenie, vzduchové kompresory, solárne ohrievače, kotly, klimatizácie a iné.
GoSafe with ESI je možné aplikovať na najrozšírenejšie technológie vo všetkých typoch podnikov a odvetví, aby sme vám mohli pomôcť pri prechode na energeticky účinné zariadenia.

Nech sú vaše potreby akékoľvek, naše riešenie by malo vyhovovať každému projektu.

Technológie
Contact form shape

Prečo sme vytvorili ESI?
A sú tam nejaké náklady?

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

73%

celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z výroby a využívania energie. Samotná energetická účinnosť by mohla dosiahnuť až

35%

zníženie emisií potrebných na dosiahnutie cieľa Parížskej dohody a obmedzenie globálneho otepľovania o 1,5 °C.

Pevne veríme, že inovatívne obchodné modely môžu spustiť a urýchliť širšie prijatie energeticky efektívnych technológií, a preto sme vytvorili GoSafe with ESI tak, aby bol ľahko implementovateľný, používateľný a replikovateľný kdekoľvek. 

 

GoSafe with ESI, podporovaný Európskou úniou a BASE, špecializovaným partnerom Environmentálneho programu OSN, je trhové riešenie, ktoré pridáva hodnotu projektom, do ktorých je implementovaný. Táto pridaná hodnota prichádza s primeranými trhovými nákladmi, ktoré zvyčajne predstavujú malé percento z celkovej investície.

line decoration

Príklady úspešnej
implementácie

Model ESI bol najskôr spustený v Latinskej Amerike v spolupráci s Medziamerickou rozvojovou bankou a od samého začiatku je veľmi úspešný.

Objavte niektoré z najvýznamnejších úspechov programu priamo od zainteresovaných strán

Previous arrow
Next arrow
Solar panels on the roof of a hotel
Sector Hotelero Neiva Plaza

Strategickí partneri

Partneri
Previous arrow
Next arrow
Catalana Occidente
CESCE logo
Abanca Logo
DQS Logo
SGS Logo

Chcete tento model implementovať?

GoSafe with ESI trenutno je otvoren za primanje zahtjeva za implementacijom rješenja od tvrtki spremnih uložiti u energetsku učinkovitu nadogradnju, kao i pružatelja energetski učinkovitih tehnologija u Hrvatskoj, Grčkoj i Slovačkoj! Prvi prijavitelji dobivaju ekskluzivne i besplatne pogodnosti poput podrške u implementaciji, tehničke validacije njihovog projekta te pravne i promotivne usluge kako bi izvukli još više vrijednosti za svoj projekt energetske učinkovitosti!

Kontaktujte nás