Výhody pre
spoločnosti
investovanie do
energie
efektívnosť

Výhody pre poskytovateľov technológií

Váš účet za energiu, servisné náklady a straty spôsobené technickou údržbou sa výrazne znížia.
Urobíte investíciu, ktorá zníži riziko strát, pretože ak váš poskytovateľ nesplní prisľúbené úspory energie, poistenie energetických úspor zasiahne a úsporu zaručí.
Začlenením GoSafe with ESI do vášho projektu budete mať jednoduchší prístup k zeleným líniám financovania za konkurenčných podmienok.
Projekty s GoSafe with ESI sú overované a schvaľované nezávislým technickým subjektom, preto nie je potrebné mať o ich potenciáli úspor akékoľvek pochybnosti.
Vaša spoločnosť bude mať najefektívnejšiu technológiu na trhu, čím sa vaša efektivnosť, produktivita a konkurencieschopnosť výrazne zvýši.
Projekty GoSafe with ESI sú šité na mieru podľa potrieb každej spoločnosti.
Budete v súlade s nariadeniami o zmene klímy a prispejete k trvalej udržateľnosti životného prostredia znížením spotreby energie a tým aj emisií skleníkových plynov.
Budete mať aj podporu Európskej únie: GoSafe with ESI bol vytvorený vďaka programu Európskej únie Horizon 2020 a keď sa doň zapojíte, váš projekt môže profitovať z viacerých medzinárodných komunikačných aktivít.

Váš účet za energiu, servisné náklady a straty spôsobené technickou údržbou sa výrazne znížia.

Urobíte investíciu, ktorá zníži riziko strát, pretože ak váš poskytovateľ nesplní prisľúbené úspory energie, poistenie energetických úspor zasiahne a úsporu zaručí.

Začlenením GoSafe with ESI do vášho projektu budete mať jednoduchší prístup k zeleným líniám financovania za konkurenčných podmienok.

Projekty s GoSafe with ESI sú overované a schvaľované nezávislým technickým subjektom, preto nie je potrebné mať o ich potenciáli úspor akékoľvek pochybnosti.

Vaša spoločnosť bude mať najefektívnejšiu technológiu na trhu, čím sa vaša efektivnosť, produktivita a konkurencieschopnosť výrazne zvýši.

Projekty GoSafe with ESI sú šité na mieru podľa potrieb každej spoločnosti.

Budete v súlade s nariadeniami o zmene klímy a prispejete k trvalej udržateľnosti životného prostredia znížením spotreby energie a tým aj emisií skleníkových plynov.

Budete mať aj podporu Európskej únie: GoSafe with ESI bol vytvorený vďaka programu Európskej únie Horizon 2020 a keď sa doň zapojíte, váš projekt môže profitovať z viacerých medzinárodných komunikačných aktivít.

Pridajte sa k spoločnostiam, ktoré už teraz využívajú GoSafe with ESI, a porozprávajme sa o tom, ako ho možno aplikovať aj na váš projekt.

Kontaktujte nás!
Are you an
organisation that is
willing to transfer
the model into your
country? Join the
ESI movement!

Kontaktujte nás