Výhody pre
spoločnosti
investujúce do
energetickej
efektívnosti

Výhody pre poskytovateľov technológií

Váš účet za energiu, servisné náklady a straty spôsobené technickou údržbou sa výrazne znížia.

Investícia s riešením GoSafe with ESI znižuje riziko strát, pretože ak váš dodávateľ technológie nesplní svoje zmluvné záväzky, zasiahne poisťovňa, ktorá za úspory ručí.

S projektom GoSafe with ESI budete mať jednoduchší prístup k zeleným úverovým produktom za výhodnejších podmienok.

Projekty GoSafe with ESI sú overované a schvaľované nezávislou certifikačnou spoločnosťou, preto nie je potrebné mať o ich potenciáli úspor akékoľvek pochybnosti.

Vaša spoločnosť bude mať najefektívnejšiu technológiu na trhu, čím sa vaša efektivnosť, produktivita a konkurencieschopnosť výrazne zvýši.

Projekty GoSafe with ESI sú šité na mieru podľa potrieb každej spoločnosti.

Budete v súlade s nariadeniami o zmene klímy a prispejete k trvalej udržateľnosti životného prostredia znížením spotreby energie a tým aj emisií skleníkových plynov.

Budete mať aj podporu Európskej únie: GoSafe with ESI bol vytvorený vďaka programu Európskej únie Horizon 2020 a keď sa doň zapojíte, váš projekt môže profitovať z viacerých medzinárodných komunikačných aktivít.

Váš účet za energiu, servisné náklady a straty spôsobené technickou údržbou sa výrazne znížia.

Investícia s riešením GoSafe with ESI znižuje riziko strát, pretože ak váš dodávateľ technológie nesplní svoje zmluvné záväzky, zasiahne poisťovňa, ktorá za úspory ručí.

S projektom GoSafe with ESI budete mať jednoduchší prístup k zeleným úverovým produktom za výhodnejších podmienok.

Projekty GoSafe with ESI sú overované a schvaľované nezávislou certifikačnou spoločnosťou, preto nie je potrebné mať o ich potenciáli úspor akékoľvek pochybnosti.

Vaša spoločnosť bude mať najefektívnejšiu technológiu na trhu, čím sa vaša efektivnosť, produktivita a konkurencieschopnosť výrazne zvýši.

Projekty GoSafe with ESI sú šité na mieru podľa potrieb každej spoločnosti.

Budete v súlade s nariadeniami o zmene klímy a prispejete k trvalej udržateľnosti životného prostredia znížením spotreby energie a tým aj emisií skleníkových plynov.

Budete mať aj podporu Európskej únie: GoSafe with ESI bol vytvorený vďaka programu Európskej únie Horizon 2020 a keď sa doň zapojíte, váš projekt môže profitovať z viacerých medzinárodných komunikačných aktivít.

Pridajte sa k spoločnostiam, ktoré už teraz využívajú GoSafe with ESI, a porozprávajme sa o tom, ako ho možno aplikovať aj na váš projekt.

Kontaktujte nás!
Ste organizácia, ktorá by rada implementovala model vo svojej krajine? Pridajte sa k ESI!

Kontaktujte nás