Zmluvní partneri

Projekt ESI Europe 2.0 získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie, Horizon 2020. Bol spustený v roku 2021 v Chorvátsku, Grécku a na Slovensku, s partnermi Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Centrom pre obnoviteľné zdroje energie (CRES) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Spolu s Bazilejskou agentúrou pre udržateľnú energiu (BASE) ako koordinátorom projektu tvoria projektové konzorcium. Projekt ESI 2.0 stavia na skúsenostiach programu ESI Europe, ktorý bol spustený už v roku 2018, kde Bazilejská agentúra pre udržateľnú energiu (BASE), Talianska federácia pre energetickú efektívnosť (FIRE), Obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj Portugalska (BCSD Portugal ) a EnergyLab (Španielsko), získali finančné prostriedky z Európskej únie na realizáciu projektu s cieľom zvýšenia investícií do energetickej efektívnosti.
Partneri hnutia ESI

Krajina
  • Italy
  • Spain
  • Portugal
  • X Zmazať všetko
  • Chcete sa stať partnerom?

    Kontaktujte nás!