Aké technológie je možné využiť v kombinácii s modelom ESI?


GoSafe with ESI je možné aplikovať na najrozšírenejšie technológie vo všetkých typoch podnikov a odvetví, aby sme vám mohli pomôcť pri prechode na energetickú efektívnosť. Pre každú technológiu sme vypracovali špecifickú metodologickú príručku, ktorá slúži na približný odhad energetických úspor.

Arrow previous
Arrow next
#01 Osvetlenie

Osvetlenie

Nastal čas vymeniť klasické a halogénové žiarovky za LED alebo svetelné diódy.

Na stiahnutie
#02 Stlačený vzduch

Stlačený vzduch

Je prítomný v 90% priemyselných odvetví a jeho výroba je jednoduchá a zároveň bezpečná. Navyše, optimalizovaná inštalácia stlačeného vzduchu vedie k významným úsporám.

Na stiahnutie
#03 Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely

Fotovoltaika je pre spoločnosti skvelý spôsob, ako ušetriť na účtoch za energiu vlastnou spotrebou.

Na stiahnutie
#04 HVAC

HVAC

Optimalizácia vykurovacieho, vetracieho a klimatizačného systému a ich správna údržba sa stáva kľúčovou záležitosťou s cieľom prispieť k finančným úsporám.

Na stiahnutie
#05 Chladenie

Chladenie

Úspory v chladiacich systémoch možno dosiahnuť renováciou zariadení a správnou izoláciou priemyselných chladiacich systémov.

Na stiahnutie
#06 Kotly

Kotly

Starý kotol môže spôsobiť prudký nárast nákladov na energiu. To je dôvod, prečo stále viac spoločností volí výmenu existujúcich kotlov za tie energeticky efektívne.

Na stiahnutie
#07 Motory/čerpadlá

Motory/čerpadlá

Čerpadlá sú stroje, ktoré spotrebúvajú energiu, zvyčajne elektrickú, na pohyb tekutín ako je napríklad voda. Optimalizovaná inštalácia tiež vedie k významným úsporám energie.

Na stiahnutie
#08 Kogenerácia

Kogenerácia

Kogenerácia je spôsob výroby elektriny, pri ktorom sa využíva teplo, ktorým by sa inak v procese plytvalo. Teplo, získané ako para alebo horúca voda, sa môže použiť na vykurovanie, teplú úžitkovú vodu a priemyselné procesy (alebo dokonca môže byť pomocou absorpčného chladiča prevedené na chladenie).

Na stiahnutie
#09 Solárne ohrievače vody

Solárne ohrievače vody

Ide o inštalácie, ktoré umožňujú využitie slnečného tepla pomocou solárnych termických kolektorov alebo panelov. Ich životnosť sa odhaduje na 20 rokov a ich používaním dokážeme ušetriť až 70% energie spotrebovanej na ohrev vody v porovnaní s klasickými technológiami.

Na stiahnutie
#010 Kombinácia technológií

Kombinácia technológií

Niektoré z týchto technológií sa môžu nachádzať na rovnakom mieste a v rámci portfólia toho istého klienta. V takomto prípade bude vykonané hodnotenie systémov/investícií spoločne, čím sa samotné vyhodnotenie zjednoduší.

Na stiahnutie

Chcete investovať alebo poskytnúť inú technológiu?

Poďme sa porozprávať!

Chcete si prezrieť dostupnú dokumentáciu?

Áno, prosím!