Pre dodávatel'ov
technológií

Krok 0

Začnite

Všeobecný postup a požiadavky validácie

Príručka pre dodávateľov

Krok 1

Príprava projektu

Zmluva

Metodológia

Overovací formulár dodávatel'a technológie

Formulár na potvrdenie návrhu

Krok 2

Inštalácia projektu

Formulár na overenie inštalácie projektu

Krok 3

Monitorovanie projektu

Výkaz dosiahnutých ročných úspor

Pre overovaciu entitu

Validácia projektu

Overovacie formuláre

Pre dodávatel'ov technológií

Krok 0

Začnite

Predtým, ako začnete s realizáciou projektu, oboznámte sa so všeobecným postupom a požiadavkami validácie, príručkou pre dodávateľov a procesom poistenia.

Na stiahnutie

Všeobecný postup a požiadavky validácie

Príručka pre dodávateľov

Postup pre dodávateľov technológie!

Overte si možnosti ponúkať váš projekt ESI s poisťovňou.

Krok 1

Príprava projektu

Zmluva

Metodológia

Overovací formulár dodávatel'a technológie

Formulár na potvrdenie návrhu

Získajte štandardizovanú zmluvu, vyberte si metodológiu pre svoju technológiu a nechajte si svoj projekt overiť.

Zmluva sa aktivuje po vydaní certifikátu o poistení.

Na stiahnutie

Metodológia

 • Klimatizácia
 • Stlačený vzduchom
 • Kotly
 • Kogenerácia
 • Osvetlenie
 • Fotovoltaické
 • Chladničky
 • Solárna termálna voda
 • VSD
 • Celá budova zariadenia
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak

Overovací formulár dodávatel'a technológie

Formulár na potvrdenie návrhu

 • Stlačený vzduchom
 • Klimatizácia
 • Kotly
 • Kogenerácia
 • Elektromotory
 • Osvetlenie
 • Photovoltaic Panels
 • Chladničky
 • Solárny ohrievač vody
 • Celá budova zariadenia
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak

Postup pre dodávateľov technológií!

Získajte certifikát o poistení pre svojho klienta.

Krok 2

Inštalácia projektu

Formulár na overenie inštalácie projektu

Po inštalácii nového systému je potrebné vykonať obhliadku lokality na overenie inštalácie.

Na stiahnutie

Formulár na overenie inštalácie projektu

Krok 3

Monitorovanie projektu

Výkaz dosiahnutých ročných úspor

Po každom roku prevádzky sa vykazujú dosiahnuté úspory.

Na stiahnutie

Výkaz dosiahnutých ročných úspor

Pre overovaciu entitu

Validácia projektu

Overovacie formuláre

Použite overovacie formuláre na vyhodnotenie požiadaviek poskytovateľov technológií pre každý krok.

Na stiahnutie

Overovacie formuláre

 • Krok 1: Formulár na overenie návrhu projektu
 • Krok 2: Formulár na overenie inštalácie projektu
 • Krok 3: Formulár ročného overenia projektu
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
 • English
 • Spanish
 • Portuguese
 • Italian
 • Greek
 • Croatian
 • Slovak
Stiahnite si Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV Stiahnite si formulár na overenie poskytovateľa technológie Stiahnite si nový formulár na overenie projektu Stiahnite si formulár na potvrdenie projektu modernizácie Stiahnite si formulár na overenie generovania PV

Online platforma uľahčí výmenu dokumentov a komunikáciu, ako aj evidenciu údajov o projekte.

Online platforma