Η διαδικτυακή πλατφόρμα GoSafe with ESI είναι μια λειτουργική διεπαφή που αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη ροή εργασίας και την πρόσβαση των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών στις πληροφορίες του έργου ενεργειακής απόδοσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι:Πρόσβαση με σύνδεση και κωδικό πρόσβασης, προστατευμένη περιοχή
Καταχωρεί πληροφορίες και δράσεις του έργου: επικύρωση προτάσεων, ενεργοποίηση συμβάσεων, επικύρωση εγκατάστασης και εκθέσεις παρακολούθησης
Πρόσβαση των παρόχων τεχνολογίας, των πελατών, των φορέων πιστοποίησης, των ασφαλιστικών εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχετικές πληροφορίες του έργου
Αύξηση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης, της ιχνηλασιμότητας και της αξιοπιστίας από την ανάπτυξη ενός συστήματος αλυσίδας συστοιχιών

Πρόσβαση με σύνδεση και κωδικό πρόσβασης, προστατευμένη περιοχή

Καταχωρεί πληροφορίες και δράσεις του έργου: επικύρωση προτάσεων, ενεργοποίηση συμβάσεων, επικύρωση εγκατάστασης και εκθέσεις παρακολούθησης

Πρόσβαση των παρόχων τεχνολογίας, των πελατών, των φορέων πιστοποίησης, των ασφαλιστικών εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχετικές πληροφορίες του έργου

Αύξηση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης, της ιχνηλασιμότητας και της αξιοπιστίας από την ανάπτυξη ενός συστήματος αλυσίδας συστοιχιών

Πήγαινε πίσω