Online platforma GoSafe with ESI je funkčné prepojenie vyvinuté na uľahčenie pracovného toku a prístupu k informáciám pre všetkých kľúčových aktérov energeticky efektívnych projektov.

Hlavné charakteristiky online platformy sú:Zabezpečená oblasť – prístup do online platformy pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
Súčasťou online platform sú základné informácie a aktivity projektu ako je kontrola návrhu, aktivácia zmluvy, validácia inštalácie a monitorovacie správy.
Poskytovatelia technológií, klienti, overovací subjekt, poisťovne a finančné inštitúcie majú neobmedzený prístup k relevantným informáciám o projekte.
Vďaka vývoju v povolenom blockchain systéme zabezpečuje online platforma všetkým užívateľov zvýšenú transparentnosť, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Zabezpečená oblasť – prístup do online platformy pomocou prihlasovacieho mena a hesla.

Súčasťou online platform sú základné informácie a aktivity projektu ako je kontrola návrhu, aktivácia zmluvy, validácia inštalácie a monitorovacie správy.

Poskytovatelia technológií, klienti, overovací subjekt, poisťovne a finančné inštitúcie majú neobmedzený prístup k relevantným informáciám o projekte.

Vďaka vývoju v povolenom blockchain systéme zabezpečuje online platforma všetkým užívateľov zvýšenú transparentnosť, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Vráť sa