Η σύμβαση ESI είναι δομημένη σε ένα τυποποιημένο μοντέλο σύμβασης προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει ρήτρες που εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας για τον πελάτη.

Τα χαρακτηριστικά της τυποποιημένης σύμβασης είναι:

Δημιουργεί εμπιστοσύνη και αξιοπιστία μεταξύ του πελάτη και του παρόχου τεχνολογίας.
Παρέχει ένα εύληπτο πλαίσιο σύμβασης για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων .
Η ενεργειακή απόδοση είναι εγγυημένη από τον πάροχο της τεχνολογίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας μετατρέπεται σε οικονομική εξοικονόμηση με βάση τις παραμέτρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση.
Ο ανεξάρτητος φορέας επικύρωσης και η ασφαλιστική κάλυψη από τρίτο μέρος συμβάλλουν στη μείωση του τεχνικού και οικονομικού κινδύνου για τον πελάτη.

Δημιουργεί εμπιστοσύνη και αξιοπιστία μεταξύ του πελάτη και του παρόχου τεχνολογίας.

Παρέχει ένα εύληπτο πλαίσιο σύμβασης για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων .

Η ενεργειακή απόδοση είναι εγγυημένη από τον πάροχο της τεχνολογίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας μετατρέπεται σε οικονομική εξοικονόμηση με βάση τις παραμέτρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση.

Ο ανεξάρτητος φορέας επικύρωσης και η ασφαλιστική κάλυψη από τρίτο μέρος συμβάλλουν στη μείωση του τεχνικού και οικονομικού κινδύνου για τον πελάτη.

Πήγαινε πίσω