ESI zmluva je štruktúrovaná podľa štandardného vzoru zmluvy o dodávke, inštalácii a údržbe, a obsahuje doložky, ktoré garantujú klientovi úsporu energie.

Charakteristické prvky štandardizovanej zmluvy:

Vytvára vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť medzi klientom a dodávateľom technológie.
Poskytuje ľahko pochopiteľný rámec na uľahčenie zmluvných rokovaní.
Poskytovateľ technológie ručí za energetickú efektívnosť. Úspora energie sa premietne do finančnej úspory na základe parametrov dohodnutých v zmluve.
Nezávislý overovací orgán a poistenie tretej strany pomáhajú klientovi znížiť technické a finančné riziko.

Vytvára vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť medzi klientom a dodávateľom technológie.

Poskytuje ľahko pochopiteľný rámec na uľahčenie zmluvných rokovaní.

Poskytovateľ technológie ručí za energetickú efektívnosť. Úspora energie sa premietne do finančnej úspory na základe parametrov dohodnutých v zmluve.

Nezávislý overovací orgán a poistenie tretej strany pomáhajú klientovi znížiť technické a finančné riziko.

Vráť sa