13th december 2023

GoSafe s ESI má aktuálne otvorenú možnosť vyjadrenia záujmu na Slovensku, v Chorvátsku a v Grécku!

S potešením oznamujeme spustenie poistenia energetických úspor (ESI) na Slovensku, v Chorvátsku a Grécku, čo predstavuje významný krok k urýchleniu prechodu na energetickú efektívnosť v týchto krajinách. Tento inovatívny obchodný model má za cieľ uľahčiť získavanie energeticky účinných zariadení pre malé a stredné podniky (MSP) využitím niekoľkých prvkov, ktoré dopĺňajú poistný produkt. Riešenie GoSafe s ESI vám prináša projekt ESI Europe 2.0, na ktorom sa podieľajú Nadácia BASE, Chorvátska spoločnosť pre dizajn trvalo udržateľného rozvoja (DOOR), Grécke centrum pre obnoviteľné zdroje energie a úspory (CRES), Slovenská inovácia a Energetická agentúra (SIEA) s podporou Európskej únie.

 

 

Čo je model ESI?

 

Poistenie úspory energie umožňuje podnikom, ktoré sú ochotné inštalovať energeticky účinné technológie, zbaviť sa rizika z tejto investície tým, že garantuje, energetickú úsporu zaobstaraním si vysokovýkonných zariadení na úsporu energie a zabezpečením  ich očakávanej finančnej návratnosti. ESI to môže dosiahnuť kombináciou súboru finančných a nefinančných prvkov, ktoré zahŕňajú štandardizovanú zmluvu, poistný produkt, proces technickej validácie a prístup k financovaniu prostredníctvom miestnych partnerských bánk.

 

 

​Začlenením riešenia GoSafe s ESI do svojich ponúk môžu poskytovatelia technológií do značnej miery odlíšiť svoje služby, vyrovnať sa s vnímanou nedôverou v energeticky efektívne technológie a osloviť tak širšiu klientelu. Model ESI nielen zvyšuje atraktivitu energeticky efektívnych investícií, ale tiež zjednodušuje rokovania prostredníctvom štandardizovanej zmluvy a osvedčených metodík.

 

Po úspešnej implementácii vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky bol teraz prispôsobený miestnym trhom Chorvátska, Grécka a Slovenska.

 

Kto môže profitovať z ESI?

 

ESI je obchodný model pre MSP, ktoré chcú výrazne zvýšiť produktivitu a zároveň znížiť náklady na energiu. Dá sa aplikovať na rôzne technológie od osvetlenia až po chladiace systémy, solárne,  fotovoltické systémy, ako aj kombinované zariadenia na kúrenie, vetranie a klimatizácia. Rôzne riešenia, ktoré môže model pokryť, nájdete na stránke https://gosafe-esi.com/sk/.

 

Začlenením energeticky účinných technológií môžu MSP viesť aj pri dekarbonizácii svojich činností a zabezpečiť súlad so súčasnými alebo budúcimi klimatickými cieľmi a predpismi.

 

Model bol tiež navrhnutý tak, aby predstavoval vynikajúce riešenie pre poskytovateľov energeticky účinných technológií, ktorí sa snažia odlíšiť sa od svojich konkurentov a zároveň zvýšiť predaj. S modelom ESI môžu svojim klientom poskytnúť dôveru a bezpečnosť, čo im umožní rozšíriť zákaznícku základňu.

 

Prečo je ESI dôležitý na úrovni krajiny?

 

Okrem toho, že predstavuje jedinečnú príležitosť pre MSP znížiť svoje náklady na energiu (OPEX) a pre poskytovateľov ďalej nasadzovať svoje riešenia, má ESI obrovský potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov tam, odbúrava kľúčové bariéry prijatiu implementácie  energetických efektívne systémy. Dekarbonizácia malých a stredných podnikov predstavuje príležitosť na zmiernenie klimatických zmien, keďže v Európskej únii predstavujú v priemere 13 percent celkovej spotreby energie. Grécke, chorvátske a slovenské MSP majú jedny z najvyšších pomerov energetickej náročnosti na kontinente, ktoré presahujú 1 200 MWh/miliónov eur (na porovnanie, v Portugalsku je tento pomer pod 400 MWh/mil. eur).

 

Zlepšenie účinnosti a prístupu k čistej energii pre túto kategóriu podnikov je však kľúčové aj pre vybudovanie odolnosti miestnych ekonomík a domácností, keďže MSP vytvárajú viac ako polovicu pridanej hodnoty krajín EÚ a zamestnávajú v priemere 65 percent (až 70 percent v Grécko) ich pracovnej sily.

 

Napokon, energetická účinnosť môže podnikom a domácnostiam priniesť obrovské úspory, ktoré sa v roku 2022 celosvetovo odhadujú na 680 miliárd USD, čo predstavuje prioritné riešenie, na lepšie odolávanie zvyšovania cien energií.

 

Chcete prijať ESI? Pridajte sa k nám!

 

Toto je jedinečná príležitosť pre MSP a poskytovateľov technológií v Chorvátsku, Grécku a na Slovensku využiť nevyužitý potenciál modelu ESI.

 

Pozývame zainteresované strany, aby vyjadrili svoj záujem zúčastniť sa na tejto výnimočnej príležitosti z dôvodu vysokej efektívnosti v porovnaní s výškou nákladov (nákladová efektívnosť)  a dôvodu obchodného rastu. Či už ste MSP, ktorí chcú získať energeticky účinné zariadenia, alebo poskytovateľ technológií, ktorý má záujem integrovať model ESI do svojich riešení, uvítame vaše vyjadrenia záujmu.

 

Kontaktujte nás: https://gosafe-esi.com/sk/contact/

Back to News

Do you want to join the ESI movement?

Contact us!