Proces validácie GoSafe with ESI bol vyvinutý s cieľom vybudovať dôveru a poskytnúť istotu o technických aspektoch projektu energetickej efektívnosti klientom, poisťovniam a finančným inštitúciám.

Hlavné charakteristiky procesu validácie sú:

Zastupuje ju nezávislý technický overovací subjekt.
Technologická metodológia hodnotenia projektov vychádza z Variantu A – Metodiky protokolu IPMVP®
Úspory energie garantované poskytovateľom technológie sú posudzované a následne potvrdené validačným subjektom po podpise zmluvy. Toto je požiadavka na aktiváciu zmluvy.
Spustenie energeticky efektívneho projektu je uvedené do platnosti po inštalácii zariadenia a potvrdení pripravenosti na spustenie jeho prevádzky.
V prípade nezhody medzi poskytovateľom technológie a klientom o dosiahnutých úsporách energie vykoná validačný subjekt posudzovací proces ročných správ, aby sprostredkoval a objasnil, či je nutná kompenzácia. Táto kontrola je potrebná na spustenie poistnej udalosti.

Zastupuje ju nezávislý technický overovací subjekt.

Technologická metodológia hodnotenia projektov vychádza z Variantu A – Metodiky protokolu IPMVP®

Úspory energie garantované poskytovateľom technológie sú posudzované a následne potvrdené validačným subjektom po podpise zmluvy. Toto je požiadavka na aktiváciu zmluvy.

Spustenie energeticky efektívneho projektu je uvedené do platnosti po inštalácii zariadenia a potvrdení pripravenosti na spustenie jeho prevádzky.

V prípade nezhody medzi poskytovateľom technológie a klientom o dosiahnutých úsporách energie vykoná validačný subjekt posudzovací proces ročných správ, aby sprostredkoval a objasnil, či je nutná kompenzácia. Táto kontrola je potrebná na spustenie poistnej udalosti.

Vráť sa