Poistenie energetických úspor GoSafe with ESI je poisťovacia politika, ktorá kryje klientov v prípade, ak by neboli dosiahnuté sľúbené úspory energie a ak by poskytovateľ technológie nemohol splniť záväzok voči ich kompenzácii.

Charakteristické prvky poistenia energetických úspor:

Poskytuje zvýšenú úroveň záruky, ktorá klientom znižuje investičné riziko energetickej efektívnosti tým, že sa zaväzuje garantovať ich úspory.
Zvyšuje ochotu komerčných bánk požičiavať klientom financie na projekty využívajúce model ESI vzhľadom na ich znížené riziko nesplácania.
Poistenie energetických úspor je ručiteľským typom poistenia, ktoré je zmluvnou dohodou medzi tromi stranami: poskytovateľom technológie, poisťovňou a klientom. Poistenie energetických úspor je prepojené so štandardizovanou zmluvou a aktivuje sa, ak nie sú splnené špecifické ustanovenia zmluvy. V prípade, že sa klient a poskytovateľ technológie nedohodnú na vykázaných úsporách energie, začne sa posudzovací proces. Validačný subjekt vykoná arbitrážne konanie, ktoré zahŕňa vyhodnotenie vykázaných úspor energie a posúdenie potenciálnych nedostatkov úspor energie, ktoré budú klientovi kompenzované. V každej z troch krajín spolupracujeme s poisťovňami, ktoré sú pripravené ponúknuť ESI (Energy Savings Insurance – Poistenie energetických úspor)!

Poskytuje zvýšenú úroveň záruky, ktorá klientom znižuje investičné riziko energetickej efektívnosti tým, že sa zaväzuje garantovať ich úspory.

Zvyšuje ochotu komerčných bánk požičiavať klientom financie na projekty využívajúce model ESI vzhľadom na ich znížené riziko nesplácania.

Poistenie energetických úspor je ručiteľským typom poistenia, ktoré je zmluvnou dohodou medzi tromi stranami: poskytovateľom technológie, poisťovňou a klientom. Poistenie energetických úspor je prepojené so štandardizovanou zmluvou a aktivuje sa, ak nie sú splnené špecifické ustanovenia zmluvy. V prípade, že sa klient a poskytovateľ technológie nedohodnú na vykázaných úsporách energie, začne sa posudzovací proces. Validačný subjekt vykoná arbitrážne konanie, ktoré zahŕňa vyhodnotenie vykázaných úspor energie a posúdenie potenciálnych nedostatkov úspor energie, ktoré budú klientovi kompenzované. V každej z troch krajín spolupracujeme s poisťovňami, ktoré sú pripravené ponúknuť ESI (Energy Savings Insurance – Poistenie energetických úspor)!

Vráť sa